logo    Mudrochov Mlyn  Watermill Mudrochov   


16. jún 2011 prvá prezentacia projektu

16. júna 2011 sa konala v Piešťanoch prvá prezentácia projektu Mudrochov mlyn, ktorú zorganizovala pani Ing. Margita Gálova, riaditeľka Piešťanskej knižnice, začo jej patrí aj touto cestou poďakovanie za jej výnimočné organizačné schopnosti s proaktívnym prístupom. Srdečná vďaka.