logo    Mudrochov Mlyn  Watermill Mudrochov   

» Foto mlyn vodný ÚZPF 11793/1

V rokoch 2015 a 2016 prebiehala obnova mlynice, dieľne mlyna a stále zachovanej čiernej kuchyne, ktoré boli v havarijnom stave (zbortené strecha a strop) a so silne narušenou statikou južnej steny.

 

Postupne prebiehala obnova, aby všetko nakoniec dobre dopadlo a vyzeralo k svetu Laughing