logo    Mudrochov Mlyn  Watermill Mudrochov   

» Foto včelína ÚZPF 11793/4

Včelín bol rekonštruovaný do pôvodnej podoby, ktorú mal v roku 1940 podľa zachovanej fotodokumentácie.

 

Takto od ´80 rokov chátral až do roku 2014

 

A toto je už dnešná podoba po obnove v roku 2014

 

Samozrejme, že včielky si tu opäť po 50 rokoch našli svoj nový domov

 

Pohľad do interiéru včelína