logo    Mudrochov Mlyn  Watermill Mudrochov   

História » Mudrochov Rodokmeň
Mudrochov rodokmeň

Kolískou Mudrochovcov je Modra. Na rodnom liste Ľudovíta Mudrocha ako jeho rodisko je uvedený dom číslo 38. Na smrtnom liste jeho otca Jána Mudrocha /10.júna 1833 – 14. novembra 1907/, mlynárskeho majstra, vdovca po Johanne Škodáčkovej, syna Jána Mudrocha st., tiež mlynárskeho majstra a Zuzany Kubišovej, je tiež táto adresa Modra I. 38 ako rodisko a bydlisko. Keďže sa Ján Mudroch, manžel Johanny Škodáčkovej, narodil na tomto čísle, museli tam bývať aj jeho rodičia Ján Mudroch st. so Zuzanou Kubišovou. Ďalší predkovia nie sú známi, teda ani nie je známe, odkedy je tento mlyn mudrochovský.

Ján Mudroch a Johanna Škodáčková mali štyri deti: Jána, býval v Pezinskej ulici, Adelu, bývala tiež tam s manželom Šimkom, Michala, žil v cudzine, a Ľudovíta, ktorý jediný sa vyučil za mlynára, ale odišiel z rodného mlyna a vystriedal niekoľko mlynov v Trnavskom okrese, kým sa definitívne usadil v Dechticiach. Nie je známe, prečo odišiel z otcovského mlyna. Možno neboli peniaze na vyplatenie súrodencov z dedičstva. Teda po smrti Ľudovítovho otca ostal mlyn voľný a obsadil ho Ferdinand Škodáček, ktorý prišiel z Píly pri Častej. Bol nejakým príbuzným Johanny Škodáčkovej, v Modre sa mu narodili dve dcéry, Vilma a Sidónia. Vilma sa vydala za Ľudovítovho syna Alexandra, a tak po smrti Ferdinanda Škodáčka mlyn bol znovu mudrochovský, nie však nadlho, iba na jednu generáciu, lebo bol znárodnený ako všetky súkromné podniky v päťdesiatych rokoch. O aký rodinný vzťah s Ferdinandom šlo, nie je známe. Alexander si však rád doberal svoju manželku, že sa oženil s vlastnou tetkou, i keď mladšou. Vilma takisto žartovne sa domáhala zvýšenej autority z pozície tetky.